Irland er et utrolig fint studieland med mye historie og fin natur. I tillegg har Irland lave skolepenger og man studerer på engelsk.

Utdanning i Irland 

Utdanning i Irland er delt inn i to nivåer; undergraduate (higher diploma, bachelor og honours bachelor) og postgraduate courses (post graduate diploma, master og Ph.D.).    

En bachelorgrad i Irland strekker seg over tre til fire år, mens en mastergrad har en varighet på ett inntil to år. Noen utdannelser på bachelornivå har et integrert praksisår, hvor du vil jobbe og få arbeidserfaring.

Profesjonsutdanninger som lege, tannlege og veterinær er enhetlige løp over fem eller seks år.

 

Foto: M.V. Photography 

Finn studiesteder

Her finner du noen tips om hvordan du velger riktig lærested


Bachelor
Bruk denne søkemotoren for å finne frem til studier som tilbys ved de ulike lærestedene i Irland.

Master
For å finne frem til mastergrader, bruk søkemotoren Qualifax
På Education in Ireland, finner du en oversikt over ulike læresteder. Du finner detaljert informasjon om de ulike studieprogrammene på universitetets nettsider.


Dublin, Irland
Bilde:Evgeni Fabisuk/Shutterstock

Søknadsfrist

Den generelle søknadsfristen for Irland er 1. februar. 

Bachelorgrad

I Irland søker du opptak til bachelorutdanninger gjennom Central Applications Office (CAO) . Du kan søke inntil 10 studier gjennom CAO. 

Språktest 
De fleste universitetene krever en engelsktest for internasjonale studenter, enten TOEFL  eller  IELTS. Du bør sjekke nettsiden til universitetet du er interessert i om det finnes noen unntak (for eksempel karakter 4 fra VGS) før du bestiller test.


Opptakskrav

Minimumskravet (matriculation) for å kunne søke opptak til irske universiteter på nivå 8 (honours bachelor, som gir opptak til master) er Generell studiekompetanse.

Avhengig av hvilken utdanning du skal søke på trenger du en kombinasjon av seks fag på ulikt nivå og med ulike karakterer. 

Karaktertabellen for fagkrav finner du på side 66 i denne brosjyren

Snitt

For å regne snitt ser man på et antall av de beste karakterene dine. Antallet fag de ser på ser ut til å variere. 

Har du spørsmål vedrørende omregning av snitt, anbefales det å ta direkte kontakt med opptakskontoret ved universitetet du søker til.

Tabell for karakteroversetting finner du i denne brosjyren

Andre opptakskrav


I tillegg til snitt og fagkrav, kan enkelte utdanninger ha opptakskrav som opptakstest, intervju eller krav om relevant erfaring. 

For eksempel:

Medisin : HPAT test (mer informasjon på vår side Medisin i Irland)

Veterinær : 60 timer erfaring med dyr (obs! 30t for 2023 opptaket)Mer informasjon på vår side Veterinær i Irland

Medisin og veterinær har betegnelsen restricted courses. Da gjelder spesielle krav i tillegg til de vanlige opptakskravene. Sjekk CAO for å finne ut hvilke krav som må oppfylles for det faget du skal søke.

For mer informasjon om opptakskrav for norske studenter se Guidelines Entry Requirements for Norway

 Slik søker du


Bachelor og profesjonsutdanninger 

 

1.  Gjør deg kjent med søknadsprosessen gjennom å lese håndboken for å søke studier i Irland: CAO Handbook 

 

2. Sjekk opptakskravene på studiet

 • Trenger du engelsktest?
 • Har studiet andre krav eller opptakstester?

 

3. Søk gjennom CAO før 1 februar

 • Søknadsportalen åpner i november
 • Du kan ha 10 alternativer
 • Bruk sjekklisten 
 • Betal søknadsavgift (billigere jo tidligere du søker!)
  • Det koster 45 EUR å søke (30 EUR hvis du søker innen 20.januar). Søker du etter 1. februar, som er den ordinære søknadsfristen, koster det 60 EUR.

 

4.  Ettersend dokumentasjon

 • Må være fremme hos CAO innen 10 dager etter du har søkt
  • Ha alt klart før du søker!
 • Sendes til:

CAO, Tower House, Eglinton Street, Galway, Ireland.  

 • Husk: 
  • kopi av søknaden (Receipt of Online Application)
  • Vitnemål (kopi av original og engelsk oversettelse
   • Dersom du fullfører videregående samme år som du søker, må du ettersende vitnemålet til CAO så snart du mottar det
  • Annen dokumentasjon de etterspør
  • Merkes med CAO nummer

Les mer om ettersende dokumenter. 

På Student Resources finner du flere nyttige hjelpemidler. 

  

Om søknadsprosessen

 • Prioriteringen er svært viktig, da du kan komme deg oppover på din prioriteringsliste i løpet av flere runder, dersom det blir ledige studieplasser.
  • Du må liste opp kursene i prioritert rekkefølge fra 1 til 10.
  • Studieplassene blir fordelt over flere runder, og du vil kun få ett tilbud per runde.
  • Hvis du for eksempel får et tilbud om ditt 3. valg, blir kurs nr. 4 til 10 automatisk fjernet.  
 • CAO vil sende deg en bekreftelse på søknaden din (Statement of Application Record) innen 1 juni.  Hvis du ikke har fått det, må du ta kontakt med CAO. 
 • Den første opptaksrunden skjer i midten av august.

Du kan takke ja til skoleplassen enten via CAO sine sider eller per post. Du har som regel en uke på å takke ja til plassen. Dersom du ikke ble tilbudt ditt førstevalg i denne opptaksrunden, kan du fremdeles få tilbud om en skoleplass høyere på prioriteringslisten din i neste opptaksrunde, som skjer i slutten av august. Dette avhenger om det blir ledige studieplasser.   

Noen studier, som for eksempel medisin, kan ta opptil 7 eller 8 opptaksrunder før alle plassene er fordelt. 

Les mer om søknadsprosessen i CAO Handbook

Mastergrad

Du søker direkte til universitet. Undersøk det aktuelle lærestedets nettsider for mer informasjon om søknadsprosess og søknadsfrister. Norske studenter regnes som EU Students.

Opptakskrav

Opptakskrav varierer mellom lærested og studie. Minimumskravet er at du har en bachelorgrad eller tilsvarende og ofte er det et karakterkrav. For å søke opptak til noen mastergrader, må du en bachelor innen samme fagfelt. Tilleggskrav som relevant arbeidserfaring og intervju kan også forekomme. Sjekk derfor universitetenes nettside for detaljert informasjon om opptakskrav for din utdanning. 

Omregning av karakterer fra bachelor 
Universitetene ber ofte om second-class honours degree grade 1 (2:1) eller en second-class honours degree grade 2 (2:2). 

 

First Class Honours (1) 

70 – 100 prosent 

Second Class Honours, Grade 1 (2.1) 

60 – 69 prosent 

Second Class Honours, Grade 2 (2.2) 

50 - 59 prosent 

Third Class Honours (3) 

40 – 49 prosent 

Fail 

0 – 39 prosent 

F  

Du søker direkte til universitet. Undersøk det aktuelle lærestedets nettsider for mer informasjon om søknadsprosess og søknadsfrister. Norske studenter regnes som EU Students.  

Språktest 
De fleste universitetene krever en språktest for internasjonale studenter, enten TOEFL  eller  IELTS. 

Utveksling

Du kan ta en del av din norske utdanning i Irland ved å bruke en avtale via ditt norske universitet eller høyskole. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved skolen for å finne ut hvilke utvekslingsavtaler som finnes. 

Hvis universitetet eller høyskolen i Norge ikke har noen avtaler med irske universiteter kan du høre med internasjonalt kontor om du kan dra til et irsk universitet som "guest student" eller "free mover" for et semester eller et år.
Dette er kun mulig hvis både universitetet/høyskolen i Norge og universitetet i Irland godtar det. 

Merk at du kan få ekstra stipend dersom du drar på utveksling gjennom en Erasmus+ avtale.

Finansiering

Norske studenter kan ta utdanning i Irland på like vilkår som studenter fra EU-land. Dersom du ikke har startet på en høyere utdanning, kan du være berettiget å betale free fees ved utvalgte institusjoner. Hvis du ikke kvalifiserer til free fees, kan du likevel kvalifisere til EU fee. Her kan du sjekke hvilke skoler som er omfattet av free frees-ordningen
 

Free-fees        

         EU-fees 

         Non-EU fees   

€ 3000 

     

         € 4000-8000 

  

         € 10000-30000 

    

 
Det er fortsatt opp til de irske lærestedene å avgjøre hvorvidt norske studenter som tar mastergrad, skal betale ”free fee” eller ”EU fee”. 

Les mer om skolepenger og «free fees initiative» på Studentfinance.ie

Se ANSAs side om finansiering for å finne ut hva du kan få i stipend og lån fra Lånekassen

Visum

Norske statsborgere trenger ikke visum for å oppholde seg i Irland.

Praktisk informasjon

Lurer du på praktiske spørsmål som hvordan finne bolig, åpne en bankkonto eller hva som er det rimeligste mobilabonnementet? Les ANSA Irlands tips til å bo og leve i Irland

Ofte stilte spørsmål om studier i utlandet

Foto: M.V. Photography