Studietilbudene i Frankrike tilnærmet uendelige om du lærer deg fransk. Lånekassen tilbyr støtte til språkkurs. Vil du studere til ingeniør finnes det et tilbud om tilrettelagte studier uten krav om å beherske språket flytende på forhånd.

Utdanning i Frankrike

Høyere utdanning i Frankrike tilbys ved 67 offentlige universiteter og over 500 høyskoler.  

Du finner tilbud innen de fleste fagretninger og på alle nivåer; den treårige licence(bac + 3) tilsvarer en bachelorgrad, hvor årene tituleres L1, L2, og L3. Mastergraden er toårig.

Det finnes også kortere fagutdannelser og en rekke spesialiserte utdannelser. 

 

Finn studiesteder

Bachelorstudier på fransk

Behersker du fransk kan du finne frem ved hjelp av søkemotoren til Parcoursup

Onisep er også et veldig godt verktøy for oversikter over tilbudene som finnes i Frankrike

Du kan finne fakta-ark om forskjellige studieretninger på Campus France (informasjon på engelsk)

 

Bachelorstudier på engelsk

De fleste studietilbudene på engelsk finner du innen fag som Økonomi og administrasjon, og politikk og samfunnsfag. Et godt verktøy for å finne frem til bachelorstudier på engelsk i Frankrike er Campus France

 

Masterstudier på fransk
Trouver mon master - her kan du finne frem til mastergrader i Frankrike som er godkjente av den franske stat

 

Masterstudier på engelsk

Studier på engelsk: De fleste studietilbudene på engelsk finner du innen fag som Ingeniør, Økonomi og administrasjon, og politikk og samfunnsfag. Et godt verktøy for å finne frem til masterstudier på engelsk i Frankrike er Campus France

Søknadsfrist

Søknadsfrist

Til bachelor kan du søke fra midten av januar til midten av mars for studiestart på høsten. Søknadsfrist for studier på masternivå kan variere fra universitet til universitet. 

Noen konkrete frister 2023

 

Bachelorgrad

Opptakskrav

Opptak til bachelorgrad i Frankrike (licence) forutsetter generell studiekompetanse.  

Universitetene

Studier på lavere grad ved universitetene er stort sett åpne. Det betyr at alle som søker kommer inn. Det forekommer likevel opptaktsbegrensning på veldig populære studier. Du kan se hvor mange studieplasser som finnes, og antall studenter som taes opp dersom du søker opp studiet via kartet i Parcoursup.

Høyskolene

For studier ved høyskolene er det ofte et krav om opptakstest eller intervju. Egne fagkrav avhengig av studieretning. Søker du det til kreative studier som kunst eller arkitektur vil du måtte vise frem arbeidsprøver i tillegg til å delta på intervju. Ta kontakt med lærestedet for nærmere informasjon om hvilke opptakskrav de har. Du kan se hvor mange studieplasser som finnes, og antall studenter som taes opp dersom du søker opp studiet via kartet i Parcoursup.

Språkkrav
Søker du til et franskspråklig program må du vanligvis dokumentere språkkunnskapene sine ved hjelp av en språktest eller diplom på B2-nivå eller høyere. 
Les mer om testene DELF, DALF og TCF på nettsidene til ANSA.
Test franskkunnskapene dine online på TV5.

Søknadsprosess

Parcoursup er det franske svar på Samordna opptak og som EØS-borgere skal norske statsborgere søke gjennom denne portalen. 

Registrering i portalen Parcoursup 2022
Registreringen for studieåret 2022 åpner 20.januar. 

Bruksanvisning for søknaden (fra 2020)
Finn en steg-for-steg bruksanvisning for å registrere deg her (første del)

steg-for-steg søknadsprosess til Frankrike via Parcoursup (del to)

Hvor finner jeg svar på spørsmål jeg har rundt det å søke via Parcoursup?
-Les vår FAQ med ofte stilte spørsmål
Parcoursup2019 FAQ.pdf

Søk studier i Frankrike gjennom en agent
Du kan også søke gjennom en norsk agent som samarbeider med enkelte studiesteder i Frankrike. Følgende agenter er etisk godkjente av ANSA.Studier i utlandet
EduPlanet
Go Study
Kulturakademiet
SIOC


Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter

 

 

Mastergrad

Opptakskrav

For å søke på en mastergrad må du ha en fullført bachelorgrad. Som her hjemme er det enkelte fag som krever at man har relevant bachelor/bakgrunn, mens andre grader tar inn studenter med annen bakgrunn også. 

Språkkrav
Søker du til et franskspråklig program må du vanligvis dokumentere språkkunnskapene sine ved hjelp av en språktest eller diplom.  

Les mer om testene DELF, DALF og TCF på nettsidene til ANSA.
Test franskkunnskapene dine online på TV5.

Søknaden

Du søker direkte til universitetet, vanligvis via en type online-søknad på universitetets nettside. Sammen med søknaden er det vanlig å kreve oversatt vitnemål, motivasjonsbrev, anbefalinger, CV og evt. språktest.

Søk studier i Frankrike gjennom en agent
Du kan også søke til master i Frankrike via en norsk agent. Både SIOC og Studier i utlandet har tilbud for den som ønsker å ta mastergrad i Frankrike. Følgende agenter er etisk godkjente av ANSA.

EF
STS Education
Studier i utlandet
Language Abroad
Go Study
Kulturakademiet

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter

 

 

Utveksling

Du kan ta en del av din norske utdanning i Frankrike ved å bruke en avtale via ditt norske universitet eller høyskole. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved skolen for å finne ut hvilke utvekslingsavtaler som finnes. 
Som utvekslingsstudent innen Europa har du mulighet for å få stipend fra Erasmus+

Du kan reise på utveksling til Frankrike selv om du ikke er tilknyttet et norsk lærested. Ta direkte kontakt med skolen du ønsker å søke deg til i Frankrike og hør om de kan ta deg inn som "guest student" eller "free mover" for et semester eller et år. 

Finansiering

Mulig å finne gratis studier, men utdanningen må være godkjent

Velger du å studere på fransk ved en offentlige studieinstitusjon i Frankrike vil programmet være tilnærmet gratis. Ved private læresteder vil det som oftest være skolepenger.

For å få støtte fra Lånekassen må lærestedet være akkreditert, og utdanningen lede fram til en grad som inngår som en del av den franske gradsstrukturen (en diplôme national eller en diplôme d’état). Godkjent mastergrad er Le diplôme national de master (DNM). Denne graden er godkjent av den franske stat, organiseres over fire semestre og gir 120 studiepoeng (ECTS).

Les mer om finansiering fra Lånekassen på ANSA.no

Ikke godkjent utdanning

Dersom graden som deles ut er en diplôme universitaire (DU) eller interuniversitaire (DIU) betyr det at graden er lokal og ikke nasjonal - du vil dermed ikke kunne få støtte fra Lånekassen. På masternivå er Le mastère spécialisé anerkjent av Conférence des Grandes Ecoles, men dette er et diplom og er ikke en godkjent mastergrad i Frankrike.

NB! Får du ikke støtte fra Lånekassen betyr det at utdanningen ikke er generelt godkjent av NOKUT, som igjen betyr at du ikke vil kunne få uttelling i form av studiepoeng i Norge i etterkant. Utdanningen kan likevel være attraktiv på arbeidsmarkedet, men det kan f.eks ha noe å si for lønnen du får dersom du skal arbeide i det offentlige.

Mer enn 40 forskjellige grader

Frankrike la om til den europeiske modellen bachelor, master og doktorgrad i 2004. Likevel eksisterer det fremdeles mer enn 40 forskjellige grader innen utdanningssystemet deres. Ta nærmere kontakt med Lånekassen om du ønsker å ta en grad som ikke går under licence eller mastergrad.

 

Stipend for studier i Frankrike

Ankers legat deler hvert år ut mellom 25-50 000 NOK fordelt på 8-15 stipender til studenter som skal studere i Frankrike. Formålet med stipendet er å bidra til forståelsen for Frankrike i Norge. Også den som skal studere på engelsk i Frankrike kan søke.

Stipend til sommerkurs i Frankrike, sommeren 2022

Den franske ambassade tilbyr stipend for 5 studentplasser ved tre ukers sommerkurs French+Sciences sommeren 2022.
Les mer på france.no

 

Visum

Du trenger ikke visum til Frankrike.

Foto: Moyan Bren