Når du har kommet inn på et studiested i Danmark er det på tide å begynne å tenke på selve flyttingen. Hvordan skal du finne bolig, melde deg inn i det danske folkeregisteret, motta helsekort og opprette bankkonto, for eksempel? Les ANSAs tips her og lær hva vi kan gjøre for deg under studiene!

Hvor skal du studere?

ANSA-landet ANSA Danmark har lokallag i Aalborg, Aarhus, København, Odense og Esbjerg. De har alle skrevet gode bo og leve-guider for sitt område:

Bolig

Når du skal flytte til Danmark for å studere er det viktig å starte jakten på bolig tidlig. I tillegg kan det være lurt å møte opp personlig på visninger. Mange studenter velger å leie leilighet sammen privat, men det finnes også andre bomuligheter i Danmark, som for eksempel studenthybel

Når du skal leie bolig i Danmark er det viktig å vise aktsomhet i leiemarkedet og være klar over at det finnes falske utleiere på markedet. Les alltid leiekontrakten nøye, og sørg om mulig å få en person med kjennskap til det danske systemet til å lese igjennom avtalen. 

Studentbolig

I Danmark er det mange studenter som bor på kollegier eller i ungdomsboliger, noe som er det samme som norske studentboliger/studentbyer. De fleste kollegie- og ungdomsboliger i Danmark tildeles gjennom Centralindstillingsudvalget (CIU).

Prisen for et kollegieværelse varierer fra ca. 1400-3000 danske kroner i måneden, avhengig av størrelsen på rommet og eget bad/kjøkken er inkludert. Størrelsen på de fleste kollegieværelsene/studentboligene varierer fra ca. 6 m² til i overkanten av 35 m².

Det tilbys studentbolig i de største studentbyene i Danmark, men etterspørselen er stor, så sett deg på venteliste så tidlig som mulig. 

Informasjon om studentbolig og ungdomsboliger i Danmark finner du på nettsidene til ungdomsboliger.dk.

Leie eller eie bolig privat

Et litt dyrere alternativ til kollegieværelse er å kjøpe eller leie en leilighet i det frie boligmarkedet. Her vil prisnivået ligge noe høyere siden studenter ikke har noen særfordeler fremfor andre. Det er viktig at du er oppmerksom på at boligkjøp krever seriøs betraktning av låneordninger, forsikringer og forventet prisutvikling i boligmarkedet.

Leie av værelse eller leilighet på 20-35 m² vil ligge på mellom 3000-4000 danske kroner i måneden.

Nordmenn velger å dele bolig

Mange norske studenter i Danmark velger å dele en større leilighet sammen med studiekamerater. Disse leilighetene er lettere å oppdrive på boligmarkedet, og vil som regel ikke koste mye mer per kvadratmeter å leie, enn hvis leier en mindre leilighet alene. Om du vil sjekke leiligheters beliggenhet kan du benytte nettsidene til Krak Navigation.

Finn bolig på nett

Det finnes mange ulike nettsider som legger ut boliger for leie eller du selv kan legge ut annonse om at du ønsker å leie. Noen nettsider er gratis å bruke mens andre tar betalt for å se kontaktinformasjonen på de nyeste annonsene.

Aktører for utleie av bolig

Viktig å vite ved leie av bolig

Ved leie av bolig i Danmark er det viktig å bruke sunn fornuft og unngå å inngå leieavtaler du ikke føler deg sikker på. Husk å signere kontrakt ved overtagelse av bolig. Det er anbefalt å bruke standardkontrakt fra By- og Boligministeriet.

Depositum

Det er vanlig å betale 3 måneders leie i depositum. I Danmark operer de også med forskuddsbetalt husleie, som er et slags innskudd som du som leier kan "bo opp" i oppsigelsesperioden. Det betales da ikke husleie i oppsigelsesperioden, som normalt er på 3 måneder.

Før leiekontrakten signeres av både leietaker og utleier, er det viktig å ikke ha betalt inn noe depositum eller forskuddsbetalt husleie. Husk alltid å spare på kvitteringene for innbetalinge av husleie!

Boutgifter

Andre boutgifter som strøm, vann og varme kommer som regel ved siden av den faste husleien, og er ofte et fast beløp per måned.

Boligtvister

Dersom du skulle være så uheldig å få problemer med din boligeier eller har spørsmål om dine rettigheter, kan du ta kontakt med Lejernes LO. Vi oppfordrer leietakere til å melde seg inn i en leierforening.

Dersom man får problemer med utleier, kan også Retshjælpen være behjelpelig. Retshjælpen finnes i flere byer og påtar seg boligtvistesaker kostnadsfritt. Retshjælpen kan ikke føre saker i rettssystemet, så søk hjelp så tidlig som mulig.

Boligstøtte

I Danmark finnes det noe som heter boligsikring (boligstøtte), som er et økonomisk bidrag for å betale husleien. Du kan kun få boligsikring hvis du har en leilighet med eget kjøkken. Du kan ikke få boligsikring til eierleiligheter, private andelsboliger, enkeltværelser, klubbværelser eller kollegieværelser.

Du må søke kommunen om boligsikring. Søknaden må være på et spesielt skjema du får ved boligstøttekontoret i din kommune din kommunes boligstøttekontor. Hvor mye du får i boligsikring avhenger av husleiens størrelse, leilighetens størrelse, antallet medlemmer i husstanden og husstandens samlede inntekt.

For mer informasjon om hvilkår for å søke boligsikring/boligstøtte

Medlemskap i Folketrygden

Som norsk statsborger med støtte fra den norske Lånekassen, kan du nå fortsatt beholde medlemskapet ditt i den norske folketrygden.

Les om medlemskap i Folketrygden på NAV sine hjemmesider. (2.15.2 Studenter i EU/EØS-området)

Hvis du støter på problemer i forbindelse med dette, eller har medlemskap i den danske Folketrygden fra tidligere, så må du gjøre følgende:

 

  • Få en bekreftelse på at du er medlem i den danske Folketrygden
  • Få en bekreftelse fra Lånekassen på at du finansieres av dem for dine studier                            
  • Sende inn dette, sammen med en søknad om innmelding i den norske Folketrygden til NAV Scanning, Pb.1407, 0109 Oslo.

Hvis de gjør dette, så bekrefter NAV Kontroll at du får aktivert ditt medlemskap i den norske Folketrygden, samtidig som du vil beholde din danske folkeregistrering/cpr-nummer.

Folkeregistrering i Danmark med CPR-nummer skal fortsatt gjøres på samme måte som tidligere (se beskrivelse nedenfor). Dette er viktig med tanke på registrering på skoler og må gjøres av alle.

Folkeregistrering / CPR-nummer

Dersom du skal du bo i Danmark i mer enn seks måneder må du melde deg inn i det danske folkeregisteret. Når du har gjort det vil du motta et dansk personnummer, CPR-nummer, som du trenger i ulike sammenhenger, som for eksempel når du skal:

  • opprette bankkonto
  • registrere til eksamen
  • anskaffe dansk skattekort
  • opprette telefonabonnement
  • benytte deg av legetjenester

Når du mottar et dansk CPR-nummer vil du bli registrer som utvandret i det norske folkeregisteret, men du vil fortsatt beholde ditt norske fødselsnummer i Norge.

Reglene for folkeregistrering i Danmark kan du finne i Lov om Det Centrale Personregister.

Hvordan registrere deg i det danske folkeregisteret?

Møt opp personlig hos Borgerservice i den kommunen du skal bo og studere i. Gyldig legitimasjon som pass, opptaksbevis fra lærestedet, leiekontrakt og din danske adresse må medbringes. For å bli folkeregistrert i Danmark må du ha til hensikt å bo der i minimum tre måneder. Dersom du i løpet av studietiden flytter rundt i Danmark, må du huske å informere Skatteetaten i Norge om din nye danske adresse.

Fyll inn ditt danske postnummer for å finne det Borgerservice-senteret som tilhører din kommune.

Sundhetskort / Sygesikringsbevis - helsekort

Når du har blitt folkeregistrert i Danmark og har mottatt ditt danske personnummer (CPR-nummer), vil du i løpet av 1-2 uker motta et sundhetskort/sygesikringsbevis til din danske adresse. Helsekortet gir rett til offentlige helsetjenester (sundhetsytelser) i Danmark, og må alltid tas med når du er på sykehus, hos lege, tannlege, fysioterapeut, psykolog, på apotek og lignende.

Les mer om sykeforsikring ved studieoppholdi Danmark

NemID

NemID fungerer på lik linje som norsk BankID. NemID brukes når du skal logge seg inn på nettbank og offentlige sider som skat.dk og borger.dk

Du kan anskaffe NemID på forskjellige måter:

1. NemID gjennom din danske bank

  • Hvis du bestiller nettbank hos din danske bank får du automatisk NemID via banken. Kontakt banken for mer informasjon.

2. NemID via borgerservice

  • Du kan også få NemID ved en personlig henvendelse ved din kommune sitt borgerservicesenter. Ta med gyldig legitimasjonspapirer.

3. Bestill NemID online via deres nettsider

Les mer om aktivering av NemID

Bank

Det finnes mange banker i Danmark, og de største er:

VISA Dankort

Selv om man bor i Danmark behøver du ikke nødvendigvis å ha en dansk bankkonto. Norsk VISA eller Mastercard kan brukes over hele Danmark, men det finnes kan ofte være fordelaktig å ha dansk konto og Visa Dankort – som er gratis å bruke.

For å kunne betale med kort i dagligvarekjeder, kiosker og enkelte andre butikker må du ha et VISA Dankort, noe som tilsvarer BankAxept i Norge. De fleste vil gjerne ha denne friheten, og går derfor til anskaffelse av bankkonto og VISA Dankort. Du kan kun få VISA Dankort hvis du har en dansk bankkonto og du må ha et dansk CPR-nummer for å kunne opprette bankkonto i en dansk bank.

Hvordan anskaffe Visa Dankort?

Enkelte banker krever at man er kunde i minimum et halvt år før de er villige til å utstede VISA Dankort. Dette er fordi de ikke har noen informasjon eller data angående bankhistorikken til nyinnflyttede norske statsborgere. I mellomtiden vil man få utstedt et VISA Electron, som vil ha de samme begrensinger som et norsk VISA-kort.

Erfaring tilsier at det er forskjellig praksis fra bank til bank, og mellom den samme banks filialer. Det kan derfor være lurt å forhøre seg flere steder. Første gang man skal i banken bør man ta med norsk selvangivelse, opptaksbrev til studiet, CPR-nummer, pass og leie-/kjøpskontrakt for bosted i Danmark.

Forsikring

ANSA har utarbeidet en komplett forsikringspakke for studenter i utlandet. ANSA Studentforsikring er skreddersydd for utenlandsstudentenes behov.

Som medlem i ANSA kan du kjøpe og benytte deg av vår studentforsikring. 

Telefon og internett

Det finnes mange ulike telefonselskaper og abonnementer i forskjellige prisklasser som dekker ulike behov. Telia tilbyr blant annet abonnement med samme pris for hele Norden. 

I likhet med telefonabonnementer, finnes det flere selskaper som tilbyr internettpakker. Telia tilbyr internett og TV i samme pakke, der man blant annet kan få norske kanaler som NRK og TV2. Ellers er det mange som bruker HBO. En annen leverandør som mange nordmenn i utlandet bruker er YouSee

På nettsidene til Telepriser kan du se hva du betaler i dag, og sammenligne med andre tele- og internettselskaper. 

Offentlig transport

Jobb under studiene

For danske studenter er det veldig vanlig å ha en relevant studiejobb. Dersom du jobber minimum ti timer i uken, er det mulig å søke om dansk utdanningsstøtte (SU) som er økonomisk støtte/stipend.

Skatt

Som student med et arbeidsforhold i ett eller flere av de nordiske landene, er det viktig å få klarhet i begreper som fullt skattepliktig, begrenset skattepliktig og skattemessig bosted. Er du kun student i Danmark uten å jobbe eller drive selvstendig virksomhet der, vil du som regel være fullt skattepliktig til Norge, selv om du er folkeregistrert i Danmark.

Dersom du er student og samtidig jobber ved siden av studiene med lønn i Danmark, vil du antakelig måtte betale begrenset skatt til Danmark, og fortsatt ha full skatteplikt til Norge. Dette innbærer at du skal betale skatt av den danske lønnen til Danmark.

Arbeider du i Norge i feriene må du betale skatt av inntekten din i Norge, og begge inntektene skal oppgis til norske skattemyndigheter.

For mer informasjon om skatt og skattemessige forhold

Hva kan ANSA gjøre for deg?

Er du medlem av ANSA mens du studerer i Danmark, kan du benytte deg av vårt store nettverk i landet du bor og studere i, samt ANSAs nettverk verden over. Vi avholder ulike typer arrangementer som pubkvelder, quiz, julebord, 17. maifeiring, karrieredager, fagkvelder og mye mer.

ANSAs sosialrådgiver bistår i små og store saker

Under studietiden kan du kontakte vår sosialrådgiver dersom du har utfordringer med lærestedet, utleier eller Lånekassen, eller dersom du havner i en ulykke og blir syk eller skadet. Vår sosialrådgiver er der for deg om du trenger noen å prate med om små eller store utfordringer. Sosialrådgiver har taushetsplikt og dersom hun ikke kan hjelpe deg vil hun sette deg i kontakt med de rette instansene.  

Nyttige lenker

 

Bannerfoto: Roman Boed