ANSA har laget en veiledning om hvordan du skal fylle ut søknadsskjemaet for studier på bachelornivå i Danmark. 

Fristen for å søke bachelorstudier i Danmark er 15. mars klokken 12.00. Du søker gjennom Optakelse.dk.

Denne veiledningen er for deg som ikke har dansk CPR-nummer.

Før du fyller ut søknadsskjema

 

 • Søknaden er todelt. Du søker først online. Deretter skal du printe ut en underskriftside per utdanning du søker på. Dersom du søker på 5 utdanninger på et lærested skal du altså sende alle fem. Underskriftsidene skal signeres og sendes til de aktuelle lærestedene. De fleste læresteder godtar å få underskriftsidene sendt som vedlegg på mail. Du finner aktuelle mailadresser på Ug.dk/underskriftside. Dersom du ikke sender inn en underskriftside, vil ikke søknaden din bli åpnet. Underskriftsidene skal være ankommet lærestedene senest 15. mars klokken 12.00.

 • Enkelte læresteder vil at du sender dem annen dokumentasjon i tillegg til følgeskrivelsen, for eksempel hjemmeoppgave. Det er ditt ansvar å sjekke hva lærestedet vil ha, og på hvilken måte.

 • «Gem» betyr lagre. «Fortryd» betyr slett.

 • Fyll ut all informasjon merket med stjerne.

 • Før du begynner er det smart å scanne inn all dokumentasjon du har og som har blitt etterspurt av det enkelte lærested. Lagre dokumentene som pdf. Har du ikke scanner, kan du laste ned et gratis scanneprogram til mobiltelefonen din.

 • I Danmark søker du med førstegangsvitnemål. Dersom du tar opp/har tatt opp fag for å søke, er dette greit, men disse skal ligge på et eget kompetansebevis. Husk å markere i søknaden at du har tatt opp/tar opp fag, og hva disse er.

 • Online-søknaden består av fire sider. På side 3, når du begynner å godkjenne utdanningsønsker, låser de to første sidene seg. Bruk derfor tid for å sjekke at de to første sidene er riktige før du begynner med studievalg.

 • For deg som søker kun på grunnlag av karaktersnitt (altså i kvote 1) skal du ikke fylle ut informasjon om arbeidserfaring, høyere utdanning og reise.

 • Du kan søke på opptil 8 utdannelser og skal prioritere disse i ønsket rekkefølge. Du vil kun få ett tilbud. Du kan søke på flere læresteder og ulike fag om du ønsker det.
 • Statsborgerskap og oppholdstillatelse: norske og nordiske borgere trenger ikke å dokumentere statsborgerskap eller oppholdstillatelse i Danmark.
 • Det er ikke noe sted du kan velge om du skal søke i kvote 1 eller kvote 2 i søknaden  - skjemaet gjelder for begge kvoter. De fleste læresteder krever ekstra dokumentasjon fra søkere i kvote 2 - ved å laste opp denne dokumentasjonen til fristen 15.03, viser du at du vil søke i kvote 2. 
Hvordan fylle ut online-søknaden

 

 1. Gå inn på siden Optakelse.dk 
 2. Klikk på knappen "Søg videregående uddannelse"
 3. På neste side velger du «Har du ikke NemID?».
 4. Velg "Nej" på spørsmålet om du har dansk personnummer (CPR-nummer), klikk "Næste" og fyll inn din e-postadresse. Klikk "OK".
 5. Du vil umiddelbart få en e-post med link som du må klikke på. Du vil så komme inn i søknaden hvor du vil ha egen profil og eget midlertidig CPR-nummer.

Søknaden til Danmark er delt i fire deler:

 1. Oplysninger om dig (personlig informasjon)
 2. Adgangsgrunnlag (informasjon om generell studiekompetanse)
 3. Uddannelsesvalg (legge til studier i søknadsslisten)
 4. Bilag (vedlegg)

Søknaden steg for steg

1. Oplysninger om deg - personalia

 • Første gang du logger på, får du en pop-up med tittelen "angiv personoplysninger". Denne dukker ikke opp neste gang du logger på. Fyll inn navn, velg kjønn blant alternativene, og fyll inn fødselsdato. NB: du skal kun skrive de to siste tallene i fødselsåret ditt; er du født i 2001, skal du skrive "01" i boksen for "fødselsår". Fyll inn øvrige personopplysninger.

 • Velg "Norge, NO" på statsborgerskap og "ja" på "Har du opholdstilladelse i Danmark eller er du EU/EØS-borger". 

 • "Er du optaget, eller har du været optaget på en videregående uddannelse?" spør om du er tatt opp på en høyere utdanning nå, eller har vært tatt opp på en tidligere. Velg ja/nei. NB: Kun universitets- eller høyskolestudier skal fylles inn her!

 • Valgte du "ja" på forrige: Svar ja/nei på om du holder på å fullføre, eller tidligere har fullført, en dansk høyere utdanning. 

 • Om du valgte "ja" på spørsmål om du har vært opptatt på en høyere utdannelse, skal du nå spesifisere hva du har studert/studerer, hvor, når du begynte og eventuelt avsluttet/avslutter, samt antall studiepoeng. Dersom du er ferdig med studiet/studiepoengene, skal du nå trykke «Tilføy bilag» og laste opp dokumentasjon på den høyere utdanningen du har tatt (karakterutskrift, bachelorgrads- eller mastergradsvitnemål, etc). 

 • Trykk «gem» (lagre) øverst på siden.

2. Adgangsgrundlag - utdanningsbakgrunn

 • Velg «Udenlandsk eksamen» på "adgangsgrundlagstype". 

 • Velg «Alle andre udenlandske eksamener» (evt. IB for deg som har gått det) på "adgangsgrundlag". 

 • Velg "Norge, NO", og skriv inn f.eks. «Norsk vitnemål, studiespesialiserende», eller annet adgangsgrunnlag. 

 • På "eksamensår" skriver du det året du fullfører, eller fullførte videregånde skole, eller fikk adgangsgrunnlaget ditt.

 • Trykk "gem" øverst på siden. 

3. Uddannelsesvalg 

 • Trykk «Tilføj uddannelse til din prioriteringsliste»

 • Nå skal du legge inn utdanningene, én etter én
 • Skriv inn ønsket fag under «uddannelsesnavn», for eksempel «sygeplejerske» eller «erhvervsøkonomi, HA». Du kan også hake av for «vis flere muligheder» om du vil spesifisere by eller lignende. Søket vil fortelle deg hvor du kan studere faget ditt, og vise deg de danske opptakskravene.

 

 • Velg ønsket alternativ, for eksempel «Erhvervsøkonomi, HA» i Fredriksberg (altså CBS) Trykk «Vælg». 

 

 • Har du tatt opp fagkrav, slik at du allerede har resultatene? Legg inn dette under "Beståede prøver på gymnasialt niveau, ud over den adgangsgivende eksamen". Trykk på blyantsymbolet for å legge inn informasjon. På «Type» skriver du enkeltfag, på fag for eksempel S-matematikk og på nivå for eksempel 2. Dersom du er ferdig med fagkravet skal du fylle inn karakterer. Skriv inn når du fikk kompetansebevis på faget/fikk resultater fra språktest, e.l. NB: kun karakterer/fag som ikke kommer på vitnemålet ditt! Du skal ikke fylle inn karakterer du får på vitnemålet. 

 

 • Skal du ta opp fagkrav, og har ikke fått resultatene enda? Legg inn dette under "Forventet bestået supplering". Huk av for: 1) om du skal ta privatisteksamen/språktest og vil ha resultatene klare til sendes inn til 5. juli, 12:00. 2) Om du skal ta sommerkurs i Danmark som vil være bestått etter 5. juli, eventuelt begge deler. Du legger inn informasjon på samme måte som om du allerede har bestått fagene (se over). For deg som skal ta sommerkurs bruker du danske betegnelser på fagene og under «Type» skriver du for eksempel GSK . Om du tar en Toefl-test som kompensasjon for manglende Engelsk B (internasjonal engelsk - et krav til samtlige universiteter i Danmark), skriver du «Toefl» under type, «engelsk» under fag og «B» under nivå.

 

 • Under "Valgmuligheder" skal du velge om du vil søke på standbyplass. Dersom du tidligere har fått tilsagnsbrev, skal du huke av for det. Studier med to studiestarter (høst og vår/sommer og vinter) spør om du vil starte på et bestemt tidspunkt her. Velg i så fall ønsket oppstartstidspunkt. Lærestedet kan overstyre valget ditt. 

 

 • De neste punktene skal kun fylles ut av søkere som også vil søke i kvote 2 og har sjekket hva hvert enkelt lærested krever/ønsker seg av erfaring og dokumentasjon i denne kvoten. Husk å laste dokumentasjon på alt du haker av for. Du kan ikke laste opp dokumentasjonen til kvote 2-feltene etter søknadsfristen 15. mars. 
 • OBS: Ikke alle universiteter/studier gir deg mulighet til å fylle inn informasjon om utenlandsopphold, motivasjonsbrev, osv. Dette er fordi universitetet/studiet ikke tar med disse tingene i vurderingen. Hvis universitetet f.eks. baserer opptaket i kvote 2 på en test, må du finne informasjon om dette på universitetenes nettsider.  

  - Fyll ut arbeidserfaring, og evt. militærerfaring
  - Annen relevant erfaring (for eksempel vært støttekontakt i tre år og søker på medisin)
  - Højskoleophold (for deg som har gått på folkehøyskole)
  - Under Udlandsophold kan du fylle inn informasjon dersom du har vært i utlandet over en lengre periode

 • Trykk «Gem og tilføj uddannelse til din prioriteringsliste». Du har nå lagt til ditt første utdannelsesønske.
 • Før du går videre og godkjenner dine utdanninger for så å skrive ut utskriftside, kan det nå være smart å se om du har fått lagt til de nødvendige bilagene. Dette kan du se på under "bilag" nedenfor. 


 • Gå tilbake til "uddannelsesvalg". Trykk på «Godkend og udskriv» på hver enkelt utdanning. Første gang du trykker på dette, får du en beskjed om at informasjonen i fanene "oplysninger om dig" og "adgangsgrundlag" vil bli låst. Du må trykke "ja" for å kunne gå videre. Dobbeltsjekk gjerne at informasjonen er riktig før du trykker "ja". Du vil nå få opp en boks/pop-up med tittel "underskriftsside". Klikk på lenken til "underskriftssiden.pdf" for å laste ned underskriftssiden til utdanningen du har godkjent. Skriv ut, underskriv og dater. Denne siden skal sendes til lærestedet. Frem til siden er fremme hos lærestedet, har du ikke søkt. Du skal ikke sende inn underskriftssiden på optagelse.dk. 

4. Bilag - vedlegg

Dersom du ikke har lagt ved bilagene underveis i utfyllingen av online-søknaden, kan disse vedlegges under denne fanen søknadsskjemaet. Klikk på "tilføj bilag" for å laste opp bilag. Du kan kun laste opp bilag i pdf-format. Lagre bilag med en tittel som sier hva det er, for eksempel «kompetansebevis på internasjonal engelsk», "dokumentasjon arbeidserfaring", e.l. 

Vitnemål skal lastes opp under bilag. 

Du kan ikke laste opp elektronisk vitnemål eller kompetansebevis. Du må laste opp scannet versjon av papirutgaven. 

All dokumentasjon skal være tilknyttet den utdanningen som krever dette. Etter at du har lastet opp et bilag, vil det ligge under overskriften "bilag/prioritet". Ved siden av bilaget vil du se et likt antall ruter som du har studieønsker. Dersom det står en hake i en rute, er bilaget knyttet til studieønsket som har samme nummer (e.g. en hake i ruten for "1.", betyr at bilaget er knyttet til søknaden som har 1. prioritet.).

Underskriftsiden 

Underskriftsidene skal signeres og sendes til de respektive studiestedene. De aller fleste læresteder foretrekker å få underskriftssiden på e-post. Disse skal sendes til riktig e-postadresse. Dette vil stå opplyst enten på underskriftssiden, på lærestedenes nettsider, eller på www.ug.dk. 

Husk at enkelte læresteder vil ha annen dokumentasjon tilsendt også. Dette vil stå beskrevet på lærestedets hjemmeside.

Statsborgerskap og oppholdstillatelse: norske og nordiske borgere trenger ikke å dokumentere statsborgerskap eller oppholdstillatelse i Danmark. Det vil likevel stå at du må laste opp dokumentasjon på en av delene på underskriftssiden; dette kan du, om du er norsk borger, se bort fra. Får du likevel direkte beskjed fra universitetet du har søkt til, forholder du deg til dette.

Veieldning 

Her er en link til den danske veiledningen.

https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=12780007#

Viktige datoer

 

Søknadsfrist til Danmark er 15.mars klokken 12.00

Ettersendingsfrist er 5.juli klokken 12.00

Svar på søknaden kommer 28.juli.

Danmarks "restetorg" (ledige studier) åpner 28.juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Moyan Brenn