Vi i ANSA svarer ofte på de samme spørsmålene om opptakskrav på bachelornivå i Danmark. Vi har her samlet noen av de vanligste spørsmålene vi får.

1) Kan jeg søke med forbedret vitnemål?

Du kan ikke kan forbedre snittet for å søke i kvote 1 i Danmark. Du må søke med førstegangsvitnemål. Dersom du mangler et fagkrav, kan du ta opp dette, og ha det på et eget kompetansebevis. Slik kan du oppfylle nødvendige fagkrav samtidig som du søker med førstegangsvitnemål.

Dersom karaktersnittet ditt er for lavt til å søke i kvote 1, kan du vurdere å søke i kvote 2. Til noen få studier kan du forbedre enkeltfag i kvote 2.

2) Hva innebærer de to søkekvotene?

Du kan søke på grunnlag av karaktersnitt, og/eller på grunnlag av egnethet/erfaring. Dersom ditt studium har fagkrav, vil disse gjelde i begge opptakskvotene.

Kvote 1 

I kvote 1 er det kun karaktergjennomsnittet ditt som teller. Du må søke med førstegangsvitnemålet ditt. Det vil si at forbedrede karakterer, tilleggspoeng, alderspoeng og så videre ikke teller. 

Kvote 2

I kvote 2 gjøres det en helhetsvurdering av deg som søker. Du kan lese på skolens og studiets nettsider for å se hvilke kriterier de har for opptak i denne kvoten. Kriteriene varierer fra studie til studie. Det kan for eksempel være relevant arbeidserfaring, høyere utdanning, snitt på spesifikke fagkrav, opptakstest, case, motivasjonsbrev eller lignende. I denne kvoten kan forbedrede fag ha betydning. Husk at disse fagene ikke skal integreres i vitnemålet.

Søker du i kvote 2 blir du også automatisk vurdert i kvote 1. Hvor mange som blir tatt opp i de ulike kvotene varierer, men ofte er det slik at universitetene tar opp 90% av sine studenter i kvote 1, mens høyskolene ofte tar opp rundt 35-50% av sine søkere via kvote 2.

3) Hvordan regner jeg ut mitt danske karaktersnitt?

Du finner siste års karaktersnitt til din utdanning via søkemotoren UddannelsesGuiden. Skriv i søkefeltet det du ønsker å studere og velger så bachelor. Danske fagkrav ligger under adgangskrav og siste års karaktersnitt ligger under adgangskvotienter

For eksempel; skriver du psykologi og deretter velger bachelor, vil du komme til en side som omhandler alt du trenger å vite om psykologistudier i Danmark - opptak, fagkrav, etc. 

Omgjøring fra norske til danske karakterer

Her finner du omregningstabell for norske til danske karakterer.

4) Hvordan oversetter jeg danske fagkrav til norske?

I tabellen om hvordan du oversetter danske fagkrav til norske, kan du finne ut hva de danske fagkravene er på norsk. Tabellen er hentet fra nettsidene til de danske utdanningsmyndighetene og skal brukes veiledende med hensyn til opptak. Kontakt alltid aktuelle læresteder for deres vurdering av fagkravene.

5) Hva gjør jeg hvis jeg mangler fagkrav?

Hvis du mangler fagkrav kan du ta disse som privatist i Norge og legge de ved førstegangsvitnemålet ditt når du søker. Det er også mulig å ta fag samtidig som du søker på studier i Danmark. Da skal det fremkomme av søknaden at du er i ferd med å ta opp et fagkrav, og at papirene på dette vil være i Danmark innen ettersendingsfrist 5. juli. Husk at nye fag ikke skal integreres i vitnemålet, og de vil heller ikke få betydning for karaktersnittet ditt når du søker i kvote 1. Søknaden skal være i Danmark innen søknadsfristen 15. mars.

Gymnasial sommersupplering

Det er også mulig å ta gymnasial sommersupplering (GS/GSK) i Danmark. Det betyr at du tar et sommerkurs i Danmark på 3-5 uker og avslutter med en eksamen. Om du velger denne varianten, skal det stå i søknaden at du er i ferd med å ta opp et fagkrav og at du vil ta dette over sommeren. I prinsippet betyr det at du kan få et betinget opptak til studiet mens du går på kurset. Dersom du skulle stryke, vil du miste den eventuelle
studieplassen. Merk at enkelte læresteder er strenge på at du ettersender dokumentasjon innen 5.juli, og lar deg dermed ikke sommersupplere. Du kan finne oversikt på denne nettsiden over hvilke læresteder som godtar sommersupplering eller ikke.

Selve søknaden må være innsendt innen 15. mars. 

Engelsk B

Danske universiteter (ikke høyskoler og andre) krever ofte "engelsk b".
På norsk tilsvarer dette faget Engelsk 1 (eller tidligere internasjonal engelsk) fra andreklasse videregående. Dersom du ikke har dette kan du ofte kompensere for fagkravet ved å ta en engelsktest (TOEFL/IELTS) med et visst score.

Kontakt lærestedet direkte og hør hva de godkjenner. Husk at om du tar engelsk b /engelsk 1 (internasjonal engelsk) som privatist, skal faget ikke integreres i vitnemålet, men ligge på et eget kompetansebevis.

Viktig å huske på

Enkelte skoler krever at testresultatet sendes direkte fra testsenteret til skolen.

6) Hvordan fungerer Standby (ventelisteordning)?

Standby er et ventelistesystem der du kan komme inn med noe lavere snitt (gjelder kvote 1). Hvert lærested setter av et bestemt antall studieplasser ut i fra hvor mange søkere som takker nei til sine plasser hvert år. Dersom du har haket av for stand by i søknaden, kan du ha sjansen til å komme inn via venteliste, og få studieplass enten i år eller neste år. Dette forutsetter at karaktersnittet ditt er tett opp mot årets karaktersnitt.

Les mer om hvordan standby-plass fungerer.

7) Når åpner "restetorget" i Danmark?

28. juli åpner listen over studier som har ledige plasser. Les mer på ug.dk og finn lista på ufm.dk 

 

Bannerfoto: Nelson L.