Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ha flere norske studenter i Tyskland, og styrker ANSA med en ekstra stilling.

– Det er stor interesse for å studere i Tyskland, men erfaring viser at mange av de som vurderer å søke faller fra underveis når de møter de tyske opptaksprosessen. En styrking av ANSAs rådgivningsarbeid kan få flere til å velge Tyskland, sier Isaksen i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. 

- Dette er en svært gledelig nyhet, sier ANSAs president Ole Kristian Bratset. Vi var allerede i vinter i møte med departementet og ba om midler til en ekstra stilling. Tyskland er et veldig annerledes land enn Storbritannia og USA når det kommer til å rekruttere studenter fra utlandet, og det krever andre virkemidler for å få nordmenn til å reise dit. Vi er veldig fornøyd med at regjeringen har lyttet til vårt innspill. Sammen med oppmykningen i reglene for språkstøtte som kom i statsbudsjettet er dette et viktig skritt mot å få flere til å velge ikke-engelskspråklige land generelt og Tyskland spesielt. 

Følg ANSA på Twitter