Hvordan er vi organisert?

Generalforsamlingen er ANSAs øverste organ. Hovedstyret er ANSAs høyeste organ mellom generalforsamlingene. Ordførerkollegiet skal være et rådgivende organ for hovedstyret. Kontrollkomiteen kontrollerer at hovedstyret jobber i tråd med generalforsamlingens vedtak, vedtekter og øvrige retningslinjer. Valgkomiteen legger på generalforsamlingen frem sin innstilling til alle sentrale tillitsverv i ANSA. Sekretariatet består av 13 heltidsansatte fordelt på informasjonssenter, medlemsservice, sosialrådgivning, web, administrasjon, salg, politikk og media.

 

Organisasjonskart

 

organisasjonskart.png

 

 

button_ansa-land-regioner-og-lokallag.png

 

button_kontaktinformasjon.png