De nye hovedstyrerepresentantene har studert i de fleste verdensdeler og har en bred faglig bakgrunn. Nå er de klare til å jobbe for deg.

Hovedstyret er ANSAs øverste organ mellom hver generalforsamling og leder organisasjonen på bakgrunn av de rammene som blir bestemt på generalforsamlingen. Hovedstyret møtes seks ganger i året, men har også tett kontakt mellom møtene. Alle i hovedstyret har i tillegg sine land og utvalg de følger opp. Sakspapirene til hovedstyremøtene er offentlig tilgjengelig, slik at du som ANSA-medlem kan følge med på hva hovedstyret jobber med.

Hovedstyret blir valgt på generalforsamlingen. I tillegg til presidenten, som er styreleder, består hovedstyret av seks nåværende utenlandsstudenter, to tidligere utenlandsstudenter og en representant for de ansatte ved ANSAs sekretariat i Oslo.

 

PRESIDENT

 

Sine Schei

Sine.png

 

 

 

HOVEDSTYRE

NÅVÆRENDE UTENLANDSSTUDENTER

Sunniva Folgen Høiskar

Sunniva (002).jpg

 

Morgan Alangeh

Morgan (002).jpg

 

 

Philip Vogsted

Philip.jpg

 

Ingrid Hofsli Ulstrup

Skjermbilde 2021-06-23 kl. 09.13.12.png

 

Johan Lokna

BildeJohanLokna (002).jpg

 

TIDLIGERE UTENLANDSSTUDENTER

Mina Cecilie Fritzon

Mina bilde.png

 

Kristina Enger

Kristina (002).jpg

 

Ansattes representant:

Marthe Pedersen