ANSA er samskipnaden for norske studenter i utlandet. Siden 1956 har vi arbeidet for å ivareta norske utenlandsstudenters interesser og informere om studiemuligheter i utlandet. 

Ved hovedkontoret i Oslo arbeider 13 heltidsansatte fordelt på informasjonssenter, medlemsservice, sosialrådgivning, web, administrasjon, salg, politikk og media. Vi har i dag over 10 000 medlemmer og 500 tillitsvalgte fordelt på over 1 200 studiesteder i mer enn 90 land.

Hva gjør ANSA?

ANSA gir deg gratis veiledning om studier i utlandet

ANSAs informasjonssenter gir deg nøytral og gratis veiledning om hvilke studiemuligheter som finnes i utlandet og hvor i verden du kan studere. Vårt informasjonssenter er en nasjonal og offentlig støttet informasjonstjeneste som tilbyr nøytral veiledning, og vi representerer derfor ingen land eller universiteter, og gir ingen anbefaling om læresteder.

Våre informasjonskonsulenter gir deg hjelp-til-selvhjelp innen

Bli inspirert og finn ditt drømmestudie eller bestill veiledning om studier i utlandet.

Karrieredager og nettverk

Årlig blir det arrangert karrieredager både i Norge og i utlandet, hvor du som søker jobb kan møte potensielle arbeidsgivere. Med vårt nettverk bestående av nåværende og tidligere utenlandsstudenter (Alumni), sitter vi på kunnskap og erfaring om hvordan det er å være student i utlandet og utfordringer du kan støte på når du kommer hjem og skal begynne å jobbe.

Arrangementer ute i verden

Ute i landene hvor ANSA har egne styrer eller hvor det finnes engasjerte medlemmer, arrangeres det alt fra pubkvelder og quiz til større arrangementer som fagseminarer og 17. mai-feiringer. Finn ut om det skjer noe der du studerer eller ønsker å studere.

Årlige arrangementer i Norge

Hjelp i utlandet

Skulle du støte på små eller store utfordringer i utlandet eller kun ha noen å prate med, kan vår kvalifiserte sosialrådgiver ved ANSAs hovedkontor i Oslo hjelpe og veilede. Sosialrådgiveren har taushetsplikt og er selvsagt en helt gratis tjeneste. Les mer om hva vår sosialrådgiver kan bistå med.

Partipolitisk nøytral

ANSA er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon med stor gjennomslagskraft. Organisasjonen har et godt forhold til alle partier på Stortinget, Lånekassen og utdanningsmyndigheter i Norge. Vi jobber kontinuerlig med ulike politiske saker for å fremme utenlandsstudentenes interesser.

ANSAs hovedstyre

ANSAs hovedstyre blir årlig valgt på generalforsamling og er organisasjonens høyeste organ. Hovedstyret består av 6 nåværende og 2 tidligere utenlandsstudenter, samt president og en ansattes representant. Det avholdes seks styremøter i året. Hovedstyret skal arbeide i samsvar med ANSAs statutter og generalforsamlingens vedtak, og er ansvarlig for ANSAs virksomhet.

Kjernedokumenter og strategier